blog mees Peet scholen open

Nu het beter lijkt te gaan met de corona pandemie heeft het kabinet besloten om de scholen straks weer open te stellen. De cijfers van het RIVM laten een daling zien van besmettingen en sterfgevallen.
In de landen om ons heen zou men ook overwegen de scholen weer te openen. Maar is dat wel verantwoord? Vandaar Basisscholen op 11 mei open: 7 onmogelijkheden om de scholen weer open te stellen.

Basisscholen op 11 mei open: 7 onmogelijkheden

Alles lijkt beter te gaan. Maar er schuilen toch grote gevaren om de scholen 11 mei weer te openen. Niet alleen voor de leerlingen, maar zeker eveneens voor het personeel. Voor de andere corona helden juicht iedereen. 

1. De leraren
Voor leraren lijkt het me niet gemakkelijk. Allereerst worden ze bloot gesteld aan mogelijke besmettingen van elkaar. Dan zijn er nog de ouders. Die mogen dan ook niet meer de school in. Contacten tussen leraren en ouders kunnen dus alleen nog maar per mail. Geen ouders op het plein. Geen gespreksavonden, want dat is niet te doen. Zelf al plaats je een glazen wand tussen de juf en de mamma van Roos.

Leraren kunnen voor en na schooltijd niet meer gezellig een kopje koffie drinken. De koffiemachine mag van het RIVM niet gebruikt worden (zie ook bij AH en Jumbo).
Dus het beroep van leraar wordt, als de scholen weer open gaan, een eenzaam bestaan. Vergaderen, zoals vroeger, kun je vergeten. De anderhalve meter grens is niet te realiseren in de te vaak krappe personeelskamer. De enige die wel naar school kan, is de directeur.Die zit tegenwoordig toch vaak alleen in zijn kantoor.

2. De leerlingen
Leerlingen, zeker jonge kinderen, zijn toch vaak een bron van infectie en dus ook besmetting. Wil je je kind snel immuun maken, stuur hem dan naar een volle school.
Maar in deze tijd van corona is het beter de kinderen thuis te houden. Het RIVM kan wel zeggen, dat kinderen niet bevattelijk zijn voor corona. De werkelijkheid is anders. Hoewel er weinig kinderen er ziek van worden zijn het wel dragers en doorgevers.
Het is voor een juffrouw of meester toch ondoenlijk om de 1,5 m afstand te bewaren in een overvolle klas. Of krijgt elke leerling een eigen glazen kooi, waarbinnen men naar harte lust kan niezen, hoesten en snotteren?
Dan heb ik het nog niet eens over het toiletgebruik.

Natuurlijk kun je de kinderen één voor één naar de wc laten gaan. Maar zoals velen weten, wordt er nergens zo minimaal schoon gemaakt als op scholen. De schoonmaak en de tuin zijn nog altijd de sluitposten op de begroting. Nee, het is beter als er tonnen naar het management gaan.
Ook het meubilair, het spelmateriaal, de laptops zouden dan dagelijks schoongemaakt moeten worden. En dat zie ik in de eeuwigheid nog niet gebeuren.

corona scholen weer open

Kunnen de basisscholen 11 mei weer open?

3. De interactie
Lesgeven is een gebeuren op basis van interactie tussen leerlingen en leraren. Hoe moet dat met de door de Overheid opgelegde maatregelen?
Tikkertje spelen zonder tikken? Een huilend kind met een winkelwagentje van je afhouden en niet troosten? Een schouderklopje geven met een aanwijsstok? Vechtende kinderen scheiden met een zweep? Ik zou het niet weten. Geen kinderen meer bij je tafel. Geen rondje lopen door de klas. Geen pauzes en pleinwacht (da’s een pluspunt).
Of toch maar meer hoeken maken in de klas, zodat je meer dan 4 leerlingen kwijt kunt, zodat ze op veilige afstand van elkaar zijn?

Dat hadden ze in de vorige eeuw beter bekeken. Dan gooide de meester een vogel naar de kleine overtreder. Die kon dan een klets met de plak krijgen.
Momenteel heb je als leraar een betere interactie via internet. Dus laten we dat nog maar even zo houden.

4. De ruimte
Op zich zijn Nederlandse scholen altijd al veel te krap gebouwd. Ook het schoolterrein is vaak beperkt. Dat is een gevolg van de Hollandse zuinigheid. Als je kijkt naar het buitenland, dan is dat daar veel beter. In Denemarken wordt het veelvoudige besteed in gebouwen en schoolomgeving. Maar wij zijn daar te zuinig voor.
In een gang van 2 meter breed kun je nooit de vereiste afstand houden.
Onze lokalen zitten te vol, omdat ze te klein worden gebouwd. Denk maar eens na: 30 leerlingen in een lokaal van 50 vierkante meter. Dat is 1,6 vierkante meter per leerling. En daar moet het meubilair nog bij.
De toiletten zijn vaak te klein en er zijn er te weinig. In deze tijd zijn dat haarden van besmetting.

5. Beschermende middelen
Mochten er nu genoeg mondkapjes, spatbrillen, handschoenen en pakken zijn, dan zou je er over kunnen denken de scholen eind mei te openen. Ik denk echter, dat menige kleuter zich wezenloos zou schrikken als juf Anja opeens zo voor de klas verschijnt. Het is dan wel veilig, maar niet wenselijk.
Leraren weten ook niet of ze het al gehad hebben. Testen lijkt me dan wel handig. Maar aan de andere kant: vandaag kun je getest worden, waaruit blijkt dat je het niet hebt. Morgen kun je het oplopen door contact te hebben van een collega, of ouder, die even niet in zijn/haar elleboog hoest.

6. De lessen die niet kunnen
Bij het ouderwetse doceren zie ik geen probleem. Lekker voor in de klas staan of zitten achter een plastic scherm, zodat je veilig bent voor alle virussen. Kinderen mogen dan niet van hun plaats. Alleen als ze naar het toilet gaan. Allemaal apart. Een ingehuurde schoonmaakster desinfecteert steeds alles en het kind.
Maar een kringgesprek is onmogelijk. Muzieklessen met fluiten en andere blaasinstrumenten kunnen ook niet. Gymlessen zijn gevaarlijk. Eigenlijk waren ze dat altijd al. Maar nu helemaal. Lekker voetballen en anderhalve meter afstand houden is waardeloos. Trefbal is not done met zo’n vieze bal. En in mindere mate geldt dat eveneens voor handvaardigheid, tekenen en drama.
Groepsopdrachten mogen niet, want daar staat een boete op. Nee, het onderwijs wordt er niet leuker op.

 

7, De mogelijke gevolgen
Basisscholen en Corona gaan niet samen. Er zijn nog teveel problemen op te lossen. Er liggen nog teveel corona gevaren op de loer. Bij het te vroeg openen van de scholen kan heel snel het corona virus weer toeslaan. En dan met name onder personeel, kinderen en ouders.
Voor de scholen is het eerste een ramp: nu is er al een ontzettend te kort aan personeel, laat staan vervangers. Dat wil je als werkgever niet op je geweten hebben.

Voor kinderen is ziek zijn geen pretje. Maar jonge kinderen worden er niet vreselijk ziek van. Pubers zijn wel een risico groep. Er zijn toch al wat jonge mensen hier aan overleden.
Ook dat zou ik niet op mijn geweten willen hebben.
Tenslotte de ouders. Zij verdienen het niet om onnodig ziek te worden. Velen van hen hebben een belangrijk beroep, waardoor ze onmisbaar zijn voor onze samenleving.

Al met al durf ik te stellen dat de scholen nog niet open moeten gaan. Het lijkt me beter en veiliger dat pas na de zomervakantie te doen.
Basisscholen op 11 mei open: 7 onmogelijkheden, of toch beter geen onnodig risico nemen en niet het leven van anderen in de waagschaal stellen. Kies voor veiligheid.

Print Friendly, PDF & Email