Geloof gedichten in koffervolgedichten

Geloof hoop en liefde gedichten geven je hopelijk troost en hoop, of versterken je in je geloof. Ze zijn geschreven vanuit mijn persoonlijk christelijk geloof.
De nieuwste gedichten staan op de eerste pagina bovenaan.
Alle fasen van het leven worden wel op een of andere manier beschreven.

Geloof hoop en liefde gedichten

Mijn gedichten gaan over het geloof, hoop en liefde. Maar ook over troost en bemoediging. Vaak ontsproten aan het eigen leven en ervaringen. 
Tip om deze website met christelijke gedichten eens te bezoeken.

Nieuwste geloof gedichten

De hoge C

God is er altijd,
niet zoals het weer,
mijn gezondheid,
of mijn stemmingen,
of mijn welbevinden.

God is als de hoge C,
onveranderlijk,
altijd aanwezig,
zonder begin
en zonder eind.

God is de Schepper,
Hij brengt alles tot stand,
is alom actief,
kent al Zijn schapen
en heeft iedereen lief.

Hij is de hoge C,
die altijd klinkt,
zoals Hij heeft geklonken.

Hij komt in de avond koelte
en verfrist je zomaar,
als een lichte voorjaarsregen.

Tijd gaat door

Een seconde vooruit,
of een achteruit misschien,
strak bij gehouden
door briljante geleerden.

Leven met en voor je agenda,
plannen we alles digitaal.
Vergeten we het geluk
en zien we de ander niet meer staan.

Kijkend naar je leven,
naar de zin en doel
van je bestaan,
vergeten we Gods taal.

Zoekend in ons hart,
speurend in onze ziel,
afvragend aan ons geweten,
zijn we wel heel gebleven?

Als de jaren verstrijken,
een nieuw leven begint,
eindigt dat van mij en zoek ik naar God,
terwijl Hij altijd bij mij is gebleven.

Print Friendly, PDF & Email