geloof hoop en liefde gedichten 
Geloof hoop en liefde gedichten geven je hopelijk troost en hoop, of versterken je in je geloof. Ze zijn geschreven vanuit mijn persoonlijk christelijk geloof.
Ze zijn alfabetisch gerangschikt. De nieuwste gedichten staan op de eerste pagina.
Alle fasen van het leven worden wel op een of andere manier beschreven.

Geloof hoop en liefde gedichten: A

Mijn gedichten gaan over het geloof, hoop en liefde. Maar ook over troost en bemoediging. Vaak ontsproten aan het eigen leven en ervaringen. 
Tip om deze website met christelijke gedichten eens te bezoeken.

Nieuwste geloof gedichten

Leven, waarom?

Soms vraag ik me af wat het leven is,
waar voor het bedoeld is,
waartoe het leidt.
Soms begrijp ik niet de reden van mijn bestaan,
waarheen ik misschien zal moeten gaan,
waarom de wereld lijdt.
Soms voel ik me doof en blind,
voel ik me als een verlaten kind,
dat tegen onrecht strijdt.
Maar dan voel ik toch uw trouwe Hand,
die mij geleidt naar ’t beloofde land,
en me eindelijk bevrijdt

Als ik alleen ben op het strand

Eenzaam staar ik naar de horizon
probeer mijn gedachten te doorgronden
vind niet de woorden die ik zoek
denk terug aan hoe alles begon

Langzaam daalt, bijna ondraaglijk, de zon
de avond legt haar mantel zachtjes neer
terwijl ik de laatste klanken  hoor
luid zingende vogels in een koor

Mijn gedachten vechten een harde strijd
over waarom alles ging zoals het ging
geen tijd voor afscheid of een vaarwel
geen tranen, geen laatste snik, die beklijft

Als deinende schepen over de woeste zee
willen mijn emoties hier vandaan
begrijp ik soms niet de reden van mijn bestaan
maar nemen de stormen van mijn ziel ze mee

In Uw Hand gegraveerd

Ik was me er niet van bewust
toen ik werd geboren,
en mijn leven op aarde begon.
Ik heb het niet gemerkt,
toen ik opgroeide
en me ontwikkelde als kind.

Ik wist niet beter,
toen de pubertijd mij parten speelde
en mijn opstandigheid groter werd.
Ik leerde de wereld kennen in al haar aspecten
en raakte in verwarring door mijn fouten.

Ik werd volwassen,
dacht alles te kunnen en te kennen
en vond dat niets mijn schuld was.
Ik werd ouder, ontmoette problemen,
kreeg zorgen
en leerde nadenken over het leven.

Ik keek toen om en zag de hoogte- en
dieptepunten in mijn leven
en wist dat ik hulp had gehad.
Ik dacht na, las Uw woorden
en verstond op eens wat U bedoelde:
“Jouw leven staat in Mijn hand gegraveerd”.

geloof gedichten

God geeft je een wit steentje

Als je op God vertrouwt
je leven op Hem bouwt
met het geestelijk brood
waarvoor Jezus Zijn bloed vergoot
je innerlijk leven voedt
dan is het Hij die je behoedt

Voor hen die Hem vergeten
en dat tegen beter weten
is een zwarte steen bestemd
waardoor je je leven beklemt
geen toekomst hebt helaas
wie dat niet ziet is dwaas

Wie Hem volgen en Zijn Zoon
worden voor hun geloof beloond
herboren met een nieuwe naam
voor hen een gereinigd lichaam
zij geven gehoor aan Zijn stem
de Koning van het heilig Bethlehem

Redder van ons bestaan

Christus, redder van ons bestaan
Heere, geef ons het leven,
zodat we met U mogen gaan.
Heer, U hebt zoveel gegeven,
U geeft Uw leven met Uw dood,
om ons te verlossen van het kruis
met het bloed dat men vergoot
mogen we naar Uw Vaderhuis.

Gij die al zoveel voor ons deed,
al die slagen, hoon en haat,
Christus, U ontving zoveel leed,
niet te meten in menselijke maat.
Uw snikken, woorden en Uw dood
en sterven gaven ons nieuwe kracht,
Uw liefde voor de mens is zo groot,
het toont Gods onuitputtelijke macht.

Print Friendly, PDF & Email