Geloof gedichten in koffervolgedichten

Geloof hoop en liefde gedichten geven je hopelijk troost en hoop, of versterken je in je geloof. Ze zijn geschreven vanuit mijn persoonlijk christelijk geloof.
De nieuwste gedichten staan op de eerste pagina bovenaan.
Alle fasen van het leven worden wel op een of andere manier beschreven.

Geloof hoop en liefde gedichten

Mijn gedichten gaan over het geloof, hoop en liefde. Maar ook over troost en bemoediging. Vaak ontsproten aan het eigen leven en ervaringen. 
Tip om deze website met christelijke gedichten eens te bezoeken.

Nieuwste geloof gedichten

Met Pasen herboren

Wat veel mensen niet kunnen verstaan,
wat veel mensen niet willen weten
en door miljoenen wordt vergeten,
is dat op Paasmorgen
Jezus niet alléén is opgestaan.

Wat machtigen der aarde ook beslissen,
wat rijkdom hen ook zal mogen brengen
en misschien veel geld hun leven kan verlengen,
is dat ik weet dat allen zich vergissen.

Wat weinigen nog maar kunnen horen,
wat sommigen pas echt goed verstaan,
is dat met Pasen Jezus ons is voorgegaan
en ik opnieuw werd herboren.

Goede Vrijdag

Bespot, beschimpt en geslagen,
op de Schedelberg aan het kruis genageld,
een vreedzaam mens ter dood gebracht,
de laatste woorden sprak Hij zacht,
dan dood en naar het graf gedragen.

Slechts het houten kruis blijft leeg en verlaten,
de druppels bloed door de aarde opgenomen,
nog wat resten van wat zijn kleding was,
de vele voetsporen rond de donkerrode plas,
de menigte is weg, die Hem toen haatten.

In de stilte en donkerte van het graf,
gewikkeld en gebalsemd liggend op steen,
eenzaam en door vrienden verlaten,
heeft Hij het grootste wonder verricht,
doordat dat Hij voor ons Zijn leven gaf.

Slechts Eén die ons kent

Elk mens is als een wonder geboren
elk mens is een geschenk
elk mens kan kiezen wat ie wil
elk mens kan zien, voelen en kan horen

Menig mens weet niet hoe te handelen,
menig mens vergeet de ware liefde,
menig mens kent zich zelf helaas niet,
menig mens vergeet Zijn Weg te bewandelen.

Slechts Een is het die ons echter kent,
slechts Een weet wat Hij moet doen,
slechts Een weet wat ‘t is om te geven.

Jezus is Zijn Naam, zo wordt Hij gekend,
Hij opent Zijn handen en Zijn hart,
Ja, zelfs Zijn Leven heeft Hij ons gegeven.

Print Friendly, PDF & Email